Choď na obsah Choď na menu
 


2% z dane z príjmu

Príspevky

Aktualne 2016: 2% z dane z príjmu - Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

31. 1. 2016

 

2% z dane z príjmu - základné informácie

18. 2. 2011

2% z dane z príjmu - základné informácie

 

Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať dve percentá dane občianskemu združeniu KARPATY

18. 2. 2011

 

Tlačivo - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

18. 2. 2011

Tlačivo - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane         

 

Tlačivo - vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

18. 2. 2011

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti